Çalışan Adayı Açık Rıza Metni


ÖZ-SA ÖZEL SAKAYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz ‘Öz-Sa Özel Sakaya Diyaliz Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.’’olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirketiniz tarafından işlenmesine ve 6 ay muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. Şirket tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Ad Soyad:

Tarih:

 
 
Pro WEB