SEMRA SAÇLI
UZMAN HEKİM

10 Temmuz 1969 İzmir-Konak doğumludur.
İlk-Orta-Lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimimi almıştır
İç Hastalıkları alanında Düzce Üniversitesi'nden, Diyaliz Sertifika Eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesinden almştır.
Doktorluk mesleğine 1992 de Konya İlinin Ereğli İlçesi 2 Nolu Sağlık Ocağında başlamıştır.
Sırası ile İstanbul 5 Nolu Alibeyköy AÇSAP ,istanbul Aile Planlama Eğitmenliği, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Muavinliği, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Araştırma Görevlisi,Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Hekimi, Özel Hayri  Sivrikaya Hastanesi'nde görev yapmıştır.

2011 yılından bu yana Özel Diyaliz Sorumlu Uzman Hekimi olarak Diyaliz Merkezlerinde görev yapmakta ve diyaliz seanslarına katılmaktadır.
 
 
Pro WEB