1
KALİTE YÖNETİMİ BİRİMİ


Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Aysun İDACI TUNÇ’ tur.
Kalite Yönetim Direktör Yardımcısı Buket SERTKAYA’ dır.
Mesul Müdür Dr. Türker YILDIZ’dır.
Kalite Yönetim Biriminde 1 Direktör, 1 Direktör Yardımcısı ve Mesul Müdür bulunmaktadır.

Kalite Yönetim Birim Görev ve Sorumlulukları


SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

Özdeğerlendirmeleri yönetmek.

İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

Hasta ve çalışan memnuniyet çalışmalarını yönetmek.

SKS diyaliz çerçevesinde dökümanları yönetmek.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.


 
 
Pro WEB